ഒരു രാത്രി FULL TENTiൽ ഒറ്റക്ക് ഞങ്ങൾ 😳 TRYING GHOST APP 🔥 UNBOXINGDUDE

My second channel ( CRAZY DUDE ) for pubg live and more fun
inhistory.info/build/kHuemO5As3DGLtfJexBwGw.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$ Follow me in instagram
salih_k_t
or #unboxingdude
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MY STUDIO SETUP THINGS 99% GOOD

MY CAMERA = amzn.to/33ZWiws
USING LENS =amzn.to/2U4N7qf
ADAPTER =amzn.to/2KW8RSf

SECONT CAMERA = NIKON 3100d

MY LAPTOP = amzn.to/2ZorYMx

MY MONITOR = amzn.to/2ZjQ8c0

MY KEYBOARD = amzn.to/2MCiaZq

LIGHT =amzn.to/2KU1iLy

MY MIC = amzn.to/2Nz1eCD
MIC FULL SET=amzn.to/2ZmavVf

MY TRIPOD = amzn.to/2KYxU7f

MY WATCHE = amzn.to/326itiM

HEADSETS =amzn.to/2ZhRCnb
PRO GAMING =amzn.to/2ZnuXRz
WIRELES FOR PUBG = ban.ggood.vip/fekq

EXTERNAL HD=amzn.to/2Ze9bV7

ADAPTER FOR
USB C TO HDMI = amzn.to/323WyJ2

USB C ADAPTER =amzn.to/325MXBD

GREEN SCREEN = amzn.to/2NCPcsh

2.1 TO 5.1 AUDIO
CONVERTER = amzn.to/2MFKMRp

MY SUB WOOFER = amzn.to/322WtVZ

SPEAKERS STANT =amzn.to/2ZsN20y

BACKGROUND LED =amzn.to/329qaoF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BACKGROUND MUSIC FROM (credit )

my unboxing videos

inhistory.info/manage/PLTMA4pdwJd9IcmV122MpFzb8jfiRXoZiM.html

thanks for watching keep supporting so make sure subscribe and click the bell icon

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 1. മുഹമ്മദ് റിഷാൻ

  മുഹമ്മദ് റിഷാൻ2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ....,... ... .. .. .. .. 😂😂😂

 2. പങ്കജ വല്ലി

  പങ്കജ വല്ലി2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤️❤️

 3. siddharth world I am siddfan

  siddharth world I am siddfan8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഈ ആപ്പ് ഞാൻ കേറിയതാ അതാ ഒന്നും കണ്ടില്ല

 4. siddharth world I am siddfan

  siddharth world I am siddfan9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇതുവരെയായിട്ടും ടെന്റ് വീട്ടിൽ കെട്ടാത്ത കെട്ടാൻ അറിയാത്ത അച്ഛൻ സമ്മതിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക് ബീഫ് തിന്നാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക് അടി 🥺😋😋🤤👻⛺️⛺️

 5. Charly Musthafa

  Charly Musthafa9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  2 81 m ayathin shesham kanunnu nan 😑😑🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅

 6. shabeeba, sherin vlog

  shabeeba, sherin vlog13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Pedichu dude

 7. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤩

 8. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😻

 9. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😻

 10. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😻

 11. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤩

 12. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😻

 13. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😻

 14. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😻

 15. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😻

 16. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😻

 17. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😻

 18. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😻

 19. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😻

 20. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❣️

 21. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❣️

 22. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❣️❣

 23. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❣️

 24. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli

 25. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli

 26. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nala video

 27. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 28. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli

 29. Jermin Jossy

  Jermin Jossy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli

 30. Devaganga santhosh

  Devaganga santhosh23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Dosa and beef🤤

 31. Mersy Joy

  Mersy Joyਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😮😮😨

 32. JohnsonM. M MM

  JohnsonM. M MMਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Kasssu karku andum avalo

 33. shahanas vlog

  shahanas vlogਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Katta waiting

 34. Updating World

  Updating Worldਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ninte. Dayram moneee dude poli

 35. JOANN ALPHONSA AUGUSTINE

  JOANN ALPHONSA AUGUSTINEਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Naanum tentill ninnum ghost app nooki bagyathinu onnum samfavichilla

 36. Steffy Josin

  Steffy Josin2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 37. Amal Dx

  Amal Dx2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Polich machaa

 38. butterfly trips

  butterfly trips2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super bro

 39. Sindhu Surya

  Sindhu Surya2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 40. ayshu

  ayshu2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  dudy.dude. very.bad

 41. ayshu

  ayshu2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  dudy.dude.very.very.over

 42. salam naimarmoola

  salam naimarmoola2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 43. Mubeena M

  Mubeena M2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 44. Raison Varghese

  Raison Varghese2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dude inde father evede

 45. Saraswathy Amma B

  Saraswathy Amma B2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Iam a fan of you

 46. rufaid_123

  rufaid_1233 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  poli

 47. Tidhi's funny World

  Tidhi's funny World3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hy❤

 48. Hamna Mangattil

  Hamna Mangattil3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Enikh nallavannam ariyaam ithinte experience khaaranam njaanum familiyum camping okka poyathaan 😜

 49. Muhammed Shamim

  Muhammed Shamim3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Pediyayille

 50. PIRATE GAMER

  PIRATE GAMER3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ivar night entha ayikum parupadi

 51. jesna sinto

  jesna sinto3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  You put in tent very horror oujoboard

 52. Kannapi Kannu

  Kannapi Kannu3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ghost varanda ripper vanal mathi pinne aa tentill thane samskarikam. 😝🤣😆😅😅😂

 53. RR vlogs

  RR vlogs3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Tentil kadalllooo

 54. RR vlogs

  RR vlogs3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Athe ravillallea

 55. Fasilashareec Fasila

  Fasilashareec Fasila3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ആ ആപ്പിന്റെ പേര് വേഗം പറയൂ

 56. farsana jasmin jasi

  farsana jasmin jasi3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  റ 4 കപ

 57. Fameena Dani

  Fameena Dani3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Lazzina kitiyo ikka

 58. SIJO NRY ALIAS

  SIJO NRY ALIAS3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  UNBOXING DUDE Fans like Adi Ivide

 59. CREATOR OCEAN

  CREATOR OCEAN4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dude sir ningal randu perille pinne engene ottakk avum..... 😆

 60. Resheed Mlp

  Resheed Mlp4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👍👍👍👍

 61. Jithu Antony

  Jithu Antony4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ivaru ingane dosa yum beefum koodi kazhikkumbol vaayil vellam oorunnavarundo😋😋😋

 62. Deepshika 6d

  Deepshika 6d4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Laziiii enth cute aaa laziiyeistam ullavar like adi fanssszzzz🐅🐅🐆🐆🐈🐈🐯🐯🐱🐱😸😸

 63. Nisha Nisha

  Nisha Nisha4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഡ്യൂട്ടിക്ക് പേടിയാണോ

 64. Preetha Preetha

  Preetha Preetha4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  boor

 65. Muhammad Mansoor

  Muhammad Mansoor4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Unboxing dude ഫാൻസ് ഉണ്ടോ ലൈക്ക് അടി

 66. Aman

  Aman4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Machane it's fake

 67. Aman

  Aman4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Yes

 68. Muhammed shan mv

  Muhammed shan mv4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Prank okke kandittu kore kalam ayi

 69. Abhilash RS

  Abhilash RS5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Fghjff

 70. Sudhi Adukkam

  Sudhi Adukkam5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  2perudekkil egane ootake aval

 71. ༒AppuZhpere༒

  ༒AppuZhpere༒5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  നിലവാരം കുറച്ചു കുറവ് ആണ് 😂😂😂 എന്നാലും കൊള്ളാം

 72. Revathy vimal

  Revathy vimal5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Oh god is this real gost

 73. Muhammad irshad

  Muhammad irshad5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😂

 74. statas videos

  statas videos5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ink pediyayallo immee😦😦

 75. leemorten lifesciences

  leemorten lifesciences5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  DJ dudy

 76. SJ

  SJ5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  കില്ലെടികൾ 😂😍🤩

 77. Sulaikha 007

  Sulaikha 0075 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Full of ad

 78. Lidhi mani

  Lidhi mani5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 79. Sumode MN

  Sumode MN5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Shu Shu ano

 80. Beena Krishnadas

  Beena Krishnadas5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🥰🥰🥰🥰🥰

 81. Salna. Shiban

  Salna. Shiban5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nigal barya barthav anoo

 82. thakkalitrolls and vlogs

  thakkalitrolls and vlogs5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Bro and sis...

 83. Rasiya 1234

  Rasiya 12345 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  1 like tharumo

 84. Ambili U

  Ambili U5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 85. HRIDIK VINAYAN

  HRIDIK VINAYAN5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  രാതി 2.30ᴋᴋ VIdeo കാണുന്ന ലെ ഞാൻ

 86. shifna s

  shifna s6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Pooli

 87. Gireesh T Pillai

  Gireesh T Pillai6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 88. Dj Gamer

  Dj Gamer6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Tentinte chuttum 100 guard dog indaakm😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 89. aljogeorge Antony

  aljogeorge Antony6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  .

 90. aljogeorge Antony

  aljogeorge Antony6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  . .

 91. Ajmal Mon

  Ajmal Mon6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudynte samsaram nalla rasam an 😍😍

 92. Laly Antony

  Laly Antony6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Adipoli 👍👍👌👍👍👍👌👍👍👍👌👌👏👏👏👏👏👏👏👏👏

 93. RED DOT

  RED DOT6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂😂😂

 94. Laly Antony

  Laly Antony6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👍👍👍👌👍👍👍👍👍👍👍

 95. Monu Monu

  Monu Monu6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Tent fans like adi👇👍👇

 96. Deepa Sajeev

  Deepa Sajeev6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Plz oru like

 97. sky 1

  sky 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣👏👏🤟🤟😘😘

 98. Athul Cr7

  Athul Cr76 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😁😁😁

 99. Kannan Kannan ആൽത്തറ

  Kannan Kannan ആൽത്തറ6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hai

 100. Anuraj nellickal

  Anuraj nellickal6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😇

 101. Meeran Shareef

  Meeran Shareef6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😃

 102. Jer Iri

  Jer Iri6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Tent llekidannittullavar like adi