ഒരു BALLOON പൊട്ടിച്ചത 🤣 FULL പണിയായ CHALLENGE 💔💔💔UNBOXINGDUDE

Like 😻
My second channel ( CRAZY DUDE ) for pubg live and more fun
inhistory.info/build/kHuemO5As3DGLtfJexBwGw.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$ Follow me in instagram
salih_k_t
or #unboxingdude
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MY STUDIO SETUP THINGS 99% GOOD

MY CAMERA = amzn.to/33ZWiws
USING LENS =amzn.to/2U4N7qf
ADAPTER =amzn.to/2KW8RSf

SECONT CAMERA = NIKON 3100d

MY LAPTOP = amzn.to/2ZorYMx

MY MONITOR = amzn.to/2ZjQ8c0

MY KEYBOARD = amzn.to/2MCiaZq

LIGHT =amzn.to/2KU1iLy

MY MIC = amzn.to/2Nz1eCD
MIC FULL SET=amzn.to/2ZmavVf

MY TRIPOD = amzn.to/2KYxU7f

MY WATCHE = amzn.to/326itiM

HEADSETS =amzn.to/2ZhRCnb
PRO GAMING =amzn.to/2ZnuXRz
WIRELES FOR PUBG = ban.ggood.vip/fekq

EXTERNAL HD=amzn.to/2Ze9bV7

ADAPTER FOR
USB C TO HDMI = amzn.to/323WyJ2

USB C ADAPTER =amzn.to/325MXBD

GREEN SCREEN = amzn.to/2NCPcsh

2.1 TO 5.1 AUDIO
CONVERTER = amzn.to/2MFKMRp

MY SUB WOOFER = amzn.to/322WtVZ

SPEAKERS STANT =amzn.to/2ZsN20y

BACKGROUND LED =amzn.to/329qaoF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BACKGROUND MUSIC FROM (credit )

my unboxing videos

inhistory.info/manage/PLTMA4pdwJd9IcmV122MpFzb8jfiRXoZiM.html

thanks for watching keep supporting so make sure subscribe and click the bell icon

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 1. Shajahan Ma

  Shajahan Ma3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😷also

 2. Anoop Kumar B

  Anoop Kumar B6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Variety anallo

 3. Anees Anees

  Anees Anees6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Supet👿👿👿👿👿👿👿👿

 4. Fadil Nasar tk

  Fadil Nasar tk7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dude full foul ആണ് ലെ

 5. sankar V V

  sankar V V9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudy thooriyo

 6. Gafoor Cpy

  Gafoor Cpy10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Last dudykke baloon pottikumbol alambayippoayi chila. Videoyil nganae unde

 7. Safiya Ashraf

  Safiya Ashraf11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  anicum ore INhistory chanel ond zahi & lami

 8. Safiya Ashraf

  Safiya Ashraf11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Monster

 9. Raihan mohammed824

  Raihan mohammed82411 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Gta 5 enaneyan download cheyunnath in tab

 10. Shabeeb V

  Shabeeb V13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😄😄😄

 11. Girisan Girish

  Girisan Girish13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👍👍👍👍👍

 12. adhi Adhi

  adhi Adhi13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Karakt bengalinn🤣🤣

 13. Sachu Vlogs

  Sachu Vlogs13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi❤️❤️❤️❤️

 14. Bincy Sebastian

  Bincy Sebastian14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ellam polichu inni cleaning ummacu adipoli 😂😋😋😀😃

 15. Abin RN

  Abin RN14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Oru prank kitti eee game onnu kudi nadatanam enit dudyke eg : maida kittiya oru cover narach kudokanam 😂

 16. Aadhiya Shameer

  Aadhiya Shameer16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  6.18 😃😃

 17. Basheer Muhammed

  Basheer Muhammed16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ummaye kanendavar like adi

 18. Basheer Muhammed

  Basheer Muhammed16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Cardboard bus undakanam

 19. Manasi Madhu

  Manasi Madhu16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😀😄😃😁😄😃😀🌌

 20. Musthafa Musthafa

  Musthafa Musthafa17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ഇല്ലാന്ന് തോനുന്നു 😂😂😂

 21. Sreedevi S

  Sreedevi S17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 22. Smitha Smitha n

  Smitha Smitha n17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I am you fan

 23. SINAN PALAPPATTA

  SINAN PALAPPATTA17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Freefire uyir

 24. mohamed rafi

  mohamed rafi18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Can you show your mom

 25. hezal grace

  hezal grace18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Mystery box cheyuo😉

 26. mashi akbar

  mashi akbar19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  പാവം ഡ്യൂഡ്

 27. kids world hibuiju

  kids world hibuiju20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudy ❤️❤️❣️😘😃🥰dude❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️😘😘😘

 28. Yoga for Health

  Yoga for Health20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudy yude jevidham koliyil poyi🤣🤣🤣

 29. Dvyu Ammu

  Dvyu Ammu21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dude vayyaaa chirich chirichhhhhh🤣🤣🤣🤣

 30. BlIND MaTrIxOP YT

  BlIND MaTrIxOP YT21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  One of the best funny video 😂😂😂

 31. Riyaz Big Fan

  Riyaz Big Fan21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😃😃

 32. sajmal 31

  sajmal 3122 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 33. abdu rasheed mattath

  abdu rasheed mattath22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudes fans likeeeee

 34. NOIZ yt

  NOIZ yt22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dude hair is super

 35. ATHIRA SHAJI

  ATHIRA SHAJI23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Supper 😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣

 36. Rashid Kolekkara

  Rashid Kolekkara23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudy hair care plzz

 37. Priya Sijeesh

  Priya Sijeesh23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudenne podiyum dudyke vellavum ❤️

 38. Anas Mm

  Anas Mm23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudy dude cry

 39. VLOGER TIME

  VLOGER TIME23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Jokker hire ayi

 40. FIDOO's Craft World

  FIDOO's Craft World24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 41. aswin j

  aswin j24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  dudy colour

 42. Risana Risana

  Risana Risana24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  baghyam dude

 43. Zyrox •

  Zyrox •24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  on 1:07 avan foot ballil mattevan paryunne pole ningal ithu kanuka

 44. Vishnu K S

  Vishnu K S25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  silk

 45. KATHIB AMEEN

  KATHIB AMEEN25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Video avida

 46. KATHIB AMEEN

  KATHIB AMEEN25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Video avida

 47. KATHIB AMEEN

  KATHIB AMEEN25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Video avida

 48. KATHIB AMEEN

  KATHIB AMEEN25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Video avida

 49. KATHIB AMEEN

  KATHIB AMEEN25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Video avida

 50. KATHIB AMEEN

  KATHIB AMEEN25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Video avida

 51. SHAFNA YOUSAF

  SHAFNA YOUSAF25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Intimity English video creator in tiktok chandanbhati video puri

 52. Seena Anees

  Seena Anees25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hiii

 53. appuz hive

  appuz hive25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Joker dude

 54. Asha saju

  Asha saju25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Adipoli game 👍👍👍👍😃😃😃

 55. Rasak Rasak

  Rasak Rasak25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Big fan❤❤❤❤❤

 56. Fathima Laeba Ali

  Fathima Laeba Ali25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudy :- Vallatha nattondalo umma itheth kalathe kanjiyahnu🤣🔥

 57. Mariya Jinson

  Mariya Jinson26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  adipoil challange

 58. Claris Lukose

  Claris Lukose26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super 👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

 59. Kevin

  Kevin26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ayinu

 60. Lalu P K

  Lalu P K26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ojo Challenge

 61. Lalu P K

  Lalu P K26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ojo challenge dudy

 62. kuttys world

  kuttys world26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Suber

 63. SR world

  SR world26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Happy birthday to you dude

 64. ITALIAN FURNITURE

  ITALIAN FURNITURE26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  2 nd part പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു🤗😇

 65. RAISTER GAMING

  RAISTER GAMING26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aydinee

 66. Muhammed Shafi

  Muhammed Shafi26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  വാട്സപ്പ് നമ്പർ തരുമോ

 67. Muhammed Shafi

  Muhammed Shafi26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  duda നിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ

 68. PINKY

  PINKY26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Happy 21th birthday DUDE🥰🥰 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

 69. Abhijith

  Abhijith26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  HBD❤️🎉🔥

 70. CHIKKOOS TUBE 2.0

  CHIKKOOS TUBE 2.026 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi dude

 71. CHIKKOOS TUBE 2.0

  CHIKKOOS TUBE 2.026 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ente ponno kidukki bro ❣️

 72. Aneesha Anu

  Aneesha Anu27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dude and dudy pollicho tooo

 73. Jamsheena Faizal

  Jamsheena Faizal27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Glitter is so super

 74. BLACK PANDER gaming

  BLACK PANDER gaming27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli

 75. APPU

  APPU27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤❤❤❤❤❤

 76. Sakeerebrahim Ebrahim

  Sakeerebrahim Ebrahim27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഡ്യൂട്ടി

 77. veena krishnan

  veena krishnan27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dud kalakali

 78. perinthalmanna ashraf

  perinthalmanna ashraf27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Pavam imma clean cheyandee 💕💕

 79. Sumimol Sumimoljoseph

  Sumimol Sumimoljoseph27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Slomoshan akiyatum speeda

 80. Kiran P

  Kiran P27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli

 81. V V TECH

  V V TECH27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hai

 82. A. 4 TECH

  A. 4 TECH27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഡ്യൂട്ടി ക്കെ എപ്പോഴും പണി 👌👌😂

 83. rice n spice

  rice n spice27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  neodiyum magnet vaanguuu.. plz

 84. rice n spice

  rice n spice27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  neodiyum magnet vaanguuu.. plz

 85. rice n spice

  rice n spice27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  neodiyum magnet vaanguuu.. plz

 86. rice n spice

  rice n spice27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  neodiyum magnet buy cheyyy....nalla rsasa

 87. rice n spice

  rice n spice27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  neodiyum magnet buy cheyyy....nalla rsasamaan

 88. Fasil Fasil

  Fasil Fasil27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Star മാജിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു

 89. fathima thasneem

  fathima thasneem27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂 ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ചത്തു

 90. BRUTANT FF

  BRUTANT FF27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dude ini ummaye mask itt videoyil kondd vannude

 91. Shadina

  Shadina27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudiyude hair colour cheythal pwoli aan

 92. sinan c s

  sinan c s28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dude❤❤❤❤

 93. Muhammed Aflah

  Muhammed Aflah28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 94. Anshab techy Timepass

  Anshab techy Timepass28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ദുടി എന്ത് jaaadaya ith aarkkum പിടിക്കുന്നില്ല tto

 95. Ichoos Mol

  Ichoos Mol28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sorry dout aanu dudy arinnitano prank cheyynne sorry

 96. Sanjay varma

  Sanjay varma28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Happy birthday DuDE

 97. Jaseela Km

  Jaseela Km28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dude ചതിയൻ ആണ്

 98. Akhilakhi 123

  Akhilakhi 12328 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  പാവം duty

 99. APPUBRO FF

  APPUBRO FF28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😍

 100. basim vilog

  basim vilog28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudyna ishttam ullavar like adi

 101. basim vilog

  basim vilog28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Kidukach video

 102. basim vilog

  basim vilog28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ummana kannane ageraham ullavar like adi