ഒരു EGG MAGIC ചെയ്തു 🤣🤣 പണിപ്പാളി🔥 UNBOXINGDUDE l

My second channel ( CRAZY DUDE ) for pubg live and more fun
inhistory.info/build/kHuemO5As3DGLtfJexBwGw.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$ Follow me in instagram
salih_k_t
or #unboxingdude
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MY STUDIO SETUP THINGS 99% GOOD

MY CAMERA = amzn.to/33ZWiws
USING LENS =amzn.to/2U4N7qf
ADAPTER =amzn.to/2KW8RSf

SECONT CAMERA = NIKON 3100d

MY LAPTOP = amzn.to/2ZorYMx

MY MONITOR = amzn.to/2ZjQ8c0

MY KEYBOARD = amzn.to/2MCiaZq

LIGHT =amzn.to/2KU1iLy

MY MIC = amzn.to/2Nz1eCD
MIC FULL SET=amzn.to/2ZmavVf

MY TRIPOD = amzn.to/2KYxU7f

MY WATCHE = amzn.to/326itiM

HEADSETS =amzn.to/2ZhRCnb
PRO GAMING =amzn.to/2ZnuXRz
WIRELES FOR PUBG = ban.ggood.vip/fekq

EXTERNAL HD=amzn.to/2Ze9bV7

ADAPTER FOR
USB C TO HDMI = amzn.to/323WyJ2

USB C ADAPTER =amzn.to/325MXBD

GREEN SCREEN = amzn.to/2NCPcsh

2.1 TO 5.1 AUDIO
CONVERTER = amzn.to/2MFKMRp

MY SUB WOOFER = amzn.to/322WtVZ

SPEAKERS STANT =amzn.to/2ZsN20y

BACKGROUND LED =amzn.to/329qaoF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BACKGROUND MUSIC FROM (credit )

my unboxing videos

inhistory.info/manage/PLTMA4pdwJd9IcmV122MpFzb8jfiRXoZiM.html

thanks for watching keep supporting so make sure subscribe and click the bell icon

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 1. CYRUS GAMING

  CYRUS GAMING3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ayyo🔥🤣😂

 2. sachu sachu

  sachu sachu2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤤🤤🤤🤤🤤

 3. Muhammad nazmal

  Muhammad nazmal2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Very comedy

 4. M.R CK

  M.R CK2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dazi fance like adiii

 5. M.R CK

  M.R CK2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nellikaaa〽️〽️👍👍👍

 6. Khadeeja Meledhil

  Khadeeja Meledhil2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ummachi mass🕶

 7. OP ESCOBAR

  OP ESCOBAR3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli❤

 8. Ismayilkt Ismayil

  Ismayilkt Ismayil4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ith kand chirichawar aarokke

 9. Ismayilkt Ismayil

  Ismayilkt Ismayil4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ella diwasavum ee chenal mudagaathe kaanunnawar undoo

 10. Bichu Bichu

  Bichu Bichu4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Pever⚡⚡

 11. Dinu Jerin

  Dinu Jerin7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  yuo men prnk

 12. Teena K Joseph

  Teena K Joseph7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Diddy make up olichu poyi

 13. Lo Hi

  Lo Hi9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Scripted prank

 14. Gisa Varughese Varughese

  Gisa Varughese Varughese10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 15. Gautam krishna vlogs

  Gautam krishna vlogs10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  lazi lovers adi like

 16. Shaija Parveen

  Shaija Parveen12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😸😸😸😹😹😹😹😹😹😹👍🏻🤘🏻🤘🏻

 17. Aarif Hikmath

  Aarif Hikmath12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudy 😎

 18. Sindhu Binoy

  Sindhu Binoy12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Kozimotta body iyalaka ariya

 19. Misha Affan

  Misha Affan13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Housewming

 20. Mudeen K

  Mudeen K14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣🤣😋😋

 21. Ihya books

  Ihya books14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤

 22. Helnasar Malieckal

  Helnasar Malieckal14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣

 23. Sherna R

  Sherna R14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂😀😀

 24. Sherna R

  Sherna R14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hai

 25. E.J Gaming

  E.J Gaming15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Uyireeee❤️

 26. misriya rafeeq

  misriya rafeeq15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  dudy fans like adi

 27. Rajasree K

  Rajasree K15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂

 28. ANU

  ANU15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക കണ്ടപ്പോൾ വായിൽ വെള്ളം വന്നു😂❤

 29. Gaming Dude

  Gaming Dude2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  തന്നെ

 30. FAVVIS DUDE

  FAVVIS DUDE15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudeeeeee sorry sorry etrayum dhivasam videos kannan pateela exam ayirunnu Annalum eee comment kandal like plz😍

 31. nishmas nilofars wolde

  nishmas nilofars wolde15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Wow

 32. KICHU GAMING

  KICHU GAMING15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Umma paranjathu enike ariyaatha enth ondu mwonea mass ❤️

 33. Jins joy

  Jins joy15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  𝑼𝒑𝒑𝒊𝒍𝒊𝒕𝒕𝒂 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒊𝒌𝒚𝒂 𝒖𝒚𝒊𝒓

 34. MUHAMMED RAYAN PUTHUMANNIL

  MUHAMMED RAYAN PUTHUMANNIL15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤

 35. Kailas NATH MG

  Kailas NATH MG16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  കലിപ് കട്ട കലിപ്പ് ഡ്യൂടി കലിപ്പ് ഡൂഡിന്റെ കഥ തീർന്നു

 36. Musthu Bushra

  Musthu Bushra16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Lazye kittiyo

 37. Beema Sajimon

  Beema Sajimon16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣🤣🤣

 38. fun free ideas

  fun free ideas16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  did you got lazy don't worry about her she will come back at your house a cat cannot forget it's people one day it will come back

 39. albin and alona cooking

  albin and alona cooking16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 40. Asha Biju

  Asha Biju17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Cat he or she trying to take that ball

 41. Hiba Hiba

  Hiba Hiba17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super 😘

 42. Jisha Anilkumar

  Jisha Anilkumar17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤭🤭🤭

 43. Shibu Krishna

  Shibu Krishna17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Anikku lellika ishtamanu

 44. Siji Saju

  Siji Saju17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  9:11 oru entha chuvannirikkunne

 45. Preetha Krishnan

  Preetha Krishnan17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Love u DUDE 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 46. OMERO GAMING

  OMERO GAMING17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👍

 47. fadhi kakkattil

  fadhi kakkattil18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😆😂🤣🤣

 48. Hani Habeeb

  Hani Habeeb18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣❤️❤️😅😅❤️❤️

 49. kadeeja kadee

  kadeeja kadee18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aha super nellika ഉപ്പിലിട്ട തിന്നാൻ ആഗ്രഹം😋😋 ഉള്ളവർ ലൈക് അടി

 50. MASTER kingvlog

  MASTER kingvlog18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super video dude

 51. MASS ENTRY S

  MASS ENTRY S19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ninak nannam illa roshen vlog coppy adikkan

 52. Naushidha P k

  Naushidha P k19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Gta 5

 53. Sabu K C

  Sabu K C19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  super

 54. Aziz Mohammed

  Aziz Mohammed19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣

 55. Rohit Rakesh

  Rohit Rakesh19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Rabbit evede poi

 56. Sumi Kc

  Sumi Kc19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😃😃😃

 57. Abvan Sahil

  Abvan Sahil19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 58. Saritha R

  Saritha R19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👍👌✌

 59. Aadith

  Aadith20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli masssss dude 😎 dudy prank mass

 60. renjani pl

  renjani pl20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nan dude nte ummaye veroro video yill vache kandu kanndaver ww. Come.ll. kayarukaa kannan pattilankill parayukaa

 61. Gamer tech malayalam

  Gamer tech malayalam20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dude polich dudyk nalla pani koduthuu

 62. BLACK PANDER gaming

  BLACK PANDER gaming20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ehhha

 63. Shabnam Gafoor

  Shabnam Gafoor20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Chirippich heart attack varuthumo

 64. Jk origami

  Jk origami20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Water proof sofa vangunnath ayirikum nallathu

 65. Jumaila Ansari

  Jumaila Ansari20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Rabbit enne animal enne kannanam ennu thonnunavar like cheyu 😢😢👍👍☺️☺️ Where is rabbit?

 66. Mathokkil Binoy

  Mathokkil Binoy20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഉള്ള എല്ലാ മുയലിനെ ലൗ ബേർഡ്സിനെ മേടിക്കണം അതു ഇന്നുതന്നെ

 67. Divya Pradeep

  Divya Pradeep20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Fruit

 68. സഹൽ എംപി കോഴിക്കോട് CALICUT

  സഹൽ എംപി കോഴിക്കോട് CALICUT20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ROSHAN VLOGIL കണ്ടു

 69. RFX MEDIA

  RFX MEDIA20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudy ❤️❤️

 70. Rifayi nk

  Rifayi nk21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Poda kundi

 71. Nived Rocks

  Nived Rocks21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nellika kand vaayil vellam vannavar ividey like adik❤️

 72. Ansil Ansil

  Ansil Ansil21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Potta

 73. IDENS WORLD

  IDENS WORLD21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Superb Edited : thank you for 1 likes ☺☺☺

 74. IDENS WORLD

  IDENS WORLD21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Verelevel

 75. IDENS WORLD

  IDENS WORLD21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 76. IDENS WORLD

  IDENS WORLD21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ella videosum kandavar like adi

 77. IDENS WORLD

  IDENS WORLD21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Lazy fans adimoone like

 78. IDENS WORLD

  IDENS WORLD21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dude fans like adi

 79. IDENS WORLD

  IDENS WORLD21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Vere level

 80. IDENS WORLD

  IDENS WORLD21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Masß

 81. IDENS WORLD

  IDENS WORLD21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  0:21 🤣🤣

 82. PRAJWAL GAMING

  PRAJWAL GAMING21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Power ⚡ broooo

 83. Marzuq Vlog

  Marzuq Vlog21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Give me your phone number

 84. Marzuq Vlog

  Marzuq Vlog21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Give your phone number

 85. abdul muthali K S

  abdul muthali K S21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Unboxing dude centre fresh video Is fake 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 You can search theanga kula channel that you can seeeeee🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫

 86. Azarudheen Puthenveettil

  Azarudheen Puthenveettil21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😂

 87. Shinil Shighil

  Shinil Shighil21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli poli

 88. mohammed jishab

  mohammed jishab21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 you 😝 is my resume 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 89. ranjana l

  ranjana l21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  y

 90. Jaseela Jasee

  Jaseela Jasee21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dude Muyal ippozhum undo🤔🤔🤔🤔🤔

 91. Joana Ann Sony

  Joana Ann Sony21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Uppilitta nellikkayude വെളളം ishtamano😋😋😋😋

 92. Sham SN

  Sham SN21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  DUD DY യെ എവൊരും പാർക്ക്

 93. BOLD MAN

  BOLD MAN21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Roshens vlogil idu ചീറ്റി പോയി. കണ്ടവർ like adikkum

 94. ANAMIKA ANOOP

  ANAMIKA ANOOP21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super നാലിക fans like adi

 95. effins joseph reeson

  effins joseph reeson21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  so funny

 96. SALIH YT

  SALIH YT21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂poli prank

 97. riyas ashik

  riyas ashik21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  super

 98. farsuz world

  farsuz world21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Polichu👍👍👍👍👍😉

 99. abhinanda kodiyath

  abhinanda kodiyath21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂😂😂poli

 100. Haseena Adukkath

  Haseena Adukkath21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Evde lazinte insta

 101. Dhurga Das

  Dhurga Das21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dudy fans like here👍

 102. EDIT WITH ME in malayalam

  EDIT WITH ME in malayalam21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😂🤣🤣🤣